รับติดตั้งโซล่าเซลล์

Payment

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด เมื่อคุณได้สั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จึงมีบริการรับชำระเงินให้ลูกค้าเลือก ดังนี้

Payment IT Smartsy Stems Co.,Ltd.

Payment IT Smartsy Stems Co.,Ltd.

ชำระผ่านธนาคาร หรือ Internet Banking

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราในนามนิติบุคคล บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด

บัญชีธนาคารของเรา คือ ธนาคารกสิกรไทย, และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อรองรับการโอนชำระเงินของลูกค้า โดยหลังจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามาถโอนเงินเข้ามาได้ตามรายละเอียดบัญชีธนาคารของเราที่ระบบได้แจ้งไว้ โดยระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อพร้อมรายละเอียดบัญชีธนาคารของเราไปตามอีเมลที่ลูกค้าระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ