รับติดตั้งโซล่าเซลล์

Payment

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด เมื่อคุณได้สั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จึงมีบริการรับชำระเงินให้ลูกค้าเลือก ดังนี้

Payment IT Smartsy Stems Co.,Ltd.

ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM เลขบัญชีธนาคารของเราในนามนิติบุคคล บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด