รับติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off grid /Stand Alone)

ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-grid / Stand Alone)

ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off grid /Stand Alone)

ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-grid / Stand Alone) คือระบบที่ทำงานแบบไม่พึ่งไฟจากการไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์ชาร์จประจุ(Solar Charger) และแบตเตอรี่(Battery)หลักการทำงานของระบบนี้คือระบบจะผลิตไฟกระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ต่อผ่านอุปกร์ชาร์จเจอร์เพื่อชาร์จไฟลงไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อนที่จะดึงกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไปจ่ายให้กับโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าตามต้องการ หากกรณีโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นชนิดกระแสตรงก็สามารถดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ได้โดยตรงเลย แต่ถ้าหากโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นชนิดกระแสสลับ จะต้องนำไฟจากแบตเตอรี่ไปผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์(Inverter) เพื่อแปลงกระแสไฟเป็นกระแสสลับเสียก่อน

ระบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากระบบสายส่งของการไฟฟ้า หรือการไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง หรือเป็นพื้นที่ธุระกันดาน ซึ่งอาจทำได้ยากหรืออาจจะไม่คุ้มทุนในการขยายเขตปักเสาและพาดสายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ จึงเหมาะที่จะเลือกติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดคุ้มกว่า

ข้อจำกัดของระบบนี้ จะต้องออกแบบขนาดอุปกรณ์ต่างให้เหมาะสม ทั้งขนาดติดตั้งแผง ขนาดชาร์จเจอร์ ขนาดแบตเตอรี่ และขนาดอินเวอร์เตอร์ให้สอดคล้องกันทั้งหมด หากออกแบบระบบไม่ดีอาจจะมีไฟจ่ายไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถใช้ไฟได้ต่อเนื่องได้

share this article

news & Announcements

บทความเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

ระบบโซล่าเซลล์คืออะไร? (Solar Cell System)

รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) คืออะไร

ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) คือ ระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ หลักการทำงานของระบบคือ จะนำเอาพลังงานจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลกมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยผ่านตัวกลางที่เรียกว่าแผงโซล่าเซลล์(Solar Panel) ซึ่งแผงโซล่าเซลล์ก็มีหลากหลายชนิด ต่างมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไปโดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์...

read more

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) แบบ On-Grid Solar System

รับติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-grid System)

ระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-grid System) คือระบบที่ทำงานขนานร่วมกันกับไฟจากการไฟฟ้า เป็นระบบที่ผลิตมาและใช้ไป หลักการทำงานของระบบนี้คือ ในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงที่มีแสงแดด ระบบจะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงไฟเป็นกระแสสลับ...

read more

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) แบบ Off grid /Stand Alone

รับติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออฟกริด

ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-grid / Stand Alone) คือระบบที่ทำงานแบบไม่พึ่งไฟจากการไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์ชาร์จประจุ (Solar Charger) และแบตเตอรี่ (Battery) หลักการทำงานของระบบนี้คือ ระบบจะผลิตไฟกระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ต่อผ่านอุปกร์ชาร์จเจอร์ เพื่อชาร์จไฟลงไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อน...

read more
รับติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านพักอาศัย

Our Solution.

ขั้นตอนการให้บริการ

เมื่อลูกค้าสนใจที่จะติดตังโชล่าเซลล์ เรามีขั้นตอนการให้บริการมีดังต่อไปนี้.

  • ตรวจสอบหน้างาน
  • ออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์
  • ขออนุญาตกับภาครัฐ
  • ติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ
  • รับประกัน 25 ปี*
ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off grid /Stand Alone)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : (02) 53 882 87-88

ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือสนใจในสินค้า กรอกแบบสอบถามแล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด.