รับติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดจ์ (Hybrid Solar System)

รับติดตั้งโซล่าเซลล์แบบไฮบริดจ์

ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดจ์ (Hybrid Solar System)

ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดจ์ (Hybrid Solar System) คือการนำระบบโซล่าแบบออนกริด(On-grid) และแบบออฟกริด(Off-grid)มารวมกัน กล่าวคือระบบนี้จะมีการต่อร่วมกันทั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ไฟจากการไฟฟ้า(Grid) และแบตเตอรี่(Battery) หลักการทำงานของระบบนี้คือ ในช่วงเวลากลางวันแผงโซล่าเซลล์จะผลิตไฟต่อผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์และไปจ่ายไฟให้กับโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ หากกรณีแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟได้เกินจากที่นำไปในงานจริงในขณะนั้นมันก็จะนำพลังงานส่วนที่เหลือไปชาร์จเก็บลงไว้ในแบบเตอรี่ เพื่อเก็บไว้ใช้ในเวลากลางคืนหรือช่วงที่ใม่มีแดด พอถึงช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่ไม่มีแสงแดดระบบก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ที่กักเก็บไว้นำมาใช้ก่อน และหากพลังงานจากแบตเตอรี่หมด ระบบก็จะสลับไปใช้ไปจากการไฟฟาโดยอัตโนมัติ

ระบบนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟที่ต้องการจะลดค่าไฟทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน หรือแทบจะไม่ซื้อไฟจากการไฟฟ้ามาเลย แต่ในปัจจุบันระบบนี้ยังไม่นิยมกันมากนัก เนื่องจากระบบนี้คือมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากแบตเตอรี่มีราคาแพงและมีอายุการใช้งานที่สั้น จึงทำให้ต้องต้นทุนในการเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่บ่อยๆ เมื่อคำนวณจุดคุ้มทุนแล้วพบว่าจะมีจุดคืนทุนที่นานมากหรืออาจจะไม่คืนทุนเลยก็ว่าได้

share this article

news & Announcements

บทความเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

ระบบโซล่าเซลล์คืออะไร? (Solar Cell System)

รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) คืออะไร

ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) คือ ระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ หลักการทำงานของระบบคือ จะนำเอาพลังงานจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลกมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยผ่านตัวกลางที่เรียกว่าแผงโซล่าเซลล์(Solar Panel) ซึ่งแผงโซล่าเซลล์ก็มีหลากหลายชนิด ต่างมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไปโดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์...

read more

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) แบบ On-Grid Solar System

รับติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-grid System)

ระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-grid System) คือระบบที่ทำงานขนานร่วมกันกับไฟจากการไฟฟ้า เป็นระบบที่ผลิตมาและใช้ไป หลักการทำงานของระบบนี้คือ ในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงที่มีแสงแดด ระบบจะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงไฟเป็นกระแสสลับ...

read more

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) แบบ Off grid /Stand Alone

รับติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออฟกริด

ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-grid / Stand Alone) คือระบบที่ทำงานแบบไม่พึ่งไฟจากการไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์ชาร์จประจุ (Solar Charger) และแบตเตอรี่ (Battery) หลักการทำงานของระบบนี้คือ ระบบจะผลิตไฟกระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ต่อผ่านอุปกร์ชาร์จเจอร์ เพื่อชาร์จไฟลงไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อน...

read more
รับติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านพักอาศัย

Our Solution.

ขั้นตอนการให้บริการ

เมื่อลูกค้าสนใจที่จะติดตังโชล่าเซลล์ เรามีขั้นตอนการให้บริการมีดังต่อไปนี้.

  • ตรวจสอบหน้างาน
  • ออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์
  • ขออนุญาตกับภาครัฐ
  • ติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ
  • รับประกัน 25 ปี*
รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Solar Cell

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : (02) 53 882 87-88

ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือสนใจในสินค้า กรอกแบบสอบถามแล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด.