Our services

analysis_icon

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาและออกแบบ สำรวจหน้างานและพร้อมให้คำปรึกษาต่างๆ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ไฟฟ้า

concept_icon

ใบเสนอราคา

การเสนอราคาทางวิศวกรจะจำลองกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโปรแกรม PVsyst เพื่อนำข้อมูลไปประเมินจุดคุ้มทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการติดตั้ง

planning_icon

ติดตั้งระบบ

การติดตั้งแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน วศท./IEC และการไฟฟ้ากำหนดเพื่อความปลอดภัยและถูกต้อง เราจะทดสอบระบบก่อนใช้งานจริงทุกครั้ง

branding_icon

ส่งมอบงาน

ทางบริษัทฯ จะมอบรหัสสำหรับการเข้าไปดูการผลิตไฟฟ้าของระบบโซลาร์เซลล์แบบเรียลไทม์ ซี่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ทั้งการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน

about-3

Who we are

บริษัทไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด บริการรับออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm), โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (Floating Solar Farm), โซลาร์รูฟ (Solar Rooftop) ทั้งระบบออนกริด (On Grid System)และระบบออฟกริด (Off-Grid system) พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบโซลาร์เชลล์ เช่น แผงโซลาร์เซลล์(Solar Panel) โซลาร์ชาร์จเจอร์ (Solar Charger Controller) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) แบตเตอรี่(Battery) ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ (Solar Pump)ฯลฯ

บริการของเรา (Our Services)

บริการรับออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ทั้งระบบออนกริด (On Grid System) และระบบออฟกริด(Off-Grid system) รวมถึงระบบโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และดำเนินงานโดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์

about-3

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านพลังงานจากเเสงอาทิตย์ และ เทคโนโลยี ครบวงจรในประเทศไทย

about-3

พันธกิจ (Mission)

  • Change มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง
  • Challenge ความท้าทายในการทำงาน
  • Continuous Improvement ปรับปรุงในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
about-3

Our Best Services

บริการรับติดตั้งระบบออนกริด Stand Alone System

Off Grid System / Stand Alone

รับติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ระบบออฟกริด(Off Grid System) หรือ Stand Alone เป็นระบบที่เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน หรือเพื่อต้องการสำรองไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ใช้ในเวลาที่ต้องการได้

บริการรับติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด Stand Alone System

On Grid System

บริการรับติดตั้งระบบออนกริด (On GridSystem) เป็นการติดตั้งที่เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้า หรือต้องการขายไฟ คืนให้แก่การไฟฟ้า

integrations_yellow_icon

Hybrid System

ระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริด (Hybrid System) ระบบนี้คือการนำเอาระบบออฟกริดและระบบออนกริดเข้ามารวมกัน โดยจะนำแบตเตอรี่มาใช้เพื่อสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์

บริการหลังการติดตั้ง (After Sales Service)

After Sales Service

หลังจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ทางบริษัทฯ จะมีบริการต่างๆ เช่น บริการล้างแผง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของระบบโซลาร์เซลล์ให้สามารถทำงานได้เต็มที่เสมอ

community_yellow_icon

Asking for permission

ทุกครั้งที่มีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า ทางบริษัทฯ จะทำการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างถูกต้องทุกครั้งหลังจากติดตั้ง เพื่อให้สามารถใช้พลังงานระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างถูกต้อง

delivery_yellow_icon

Giving suggestion

ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ (Giving Suggestion) เพื่อสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าในการติดตั้งโซลาร์เซลล์

What we are doing

ระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 103.4kW

services-1

โครงการระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 103.4kW

ผลงานการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 100 kW ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณบริษัท เอส.ไอ.เอ็น อินฟอร์เมชัน จำกัดที่ได้ไว้วางใจให้เราติดตั้ง จนโครงการเสร็จสิ้น

ระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 3.28 kW

services-2

โครงการระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 3.28 kW

ผลงานการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 3.28 kW ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณภาณุศักดิ์ที่ได้ไว้วางใจให้เราติดตั้ง จนโครงการเสร็จสิ้น

ระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 5.74 kW

services-3

โครงการระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 5.74 kW

ผลงานการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 5.74 kW ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณกฤชที่ได้ไว้วางใจให้เราติดตั้ง จนโครงการเสร็จสิ้น

Dealers Workshops