บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัทฯ บริการรับออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm), โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (Floating Solar Farm), โซลาร์รูฟ (Solar Rooftop), รับติดตั้งระบบออนกริดและระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด (On-Grid and Off-Grid system) พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบโซล่าเชลล์ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ โซล่าชาร์จเจอร์ (solar charger controller) โซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar cell inverter ) แบตเตอรี่ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ฯลฯ

บริการรับออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปโซล่าเซลล์ Sorarus การผลิตและติดตั้งด้วยมืออาชีพ คุณภาพมาตรฐานสากล ดำเนินงานโดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านพลังงานจากเเสงอาทิตย์ และ เทคโนโลยี ครบวงจรในประเทศไทย

Get a Quote

Huawei
Huawei Inverter
INVT inverter
INVT Inverter
Suntech
Suntech Solar Panel
Jinko Solar
Jinko Solar Panel

Our Best Services

 

โซล่าเซลล์ระบบออฟกริด (Off Grid System)

บริการรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ (solar cell) ระบบออฟกริด หรือ Stand Alone เป็นระบบที่เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน หรือเพื่อต้องการสำรองไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ใช้ในเวลาที่ต้องการได้

โดยระบบนี้สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถสนองความต้องการแก่ผู้ใช้งานได้ โดยระบบออฟกริดจะไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ระบบออฟกริดไม่จำเป็นต้องขออนุญาตการไฟฟ้า สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที โดยอุปกรณ์หลักที่เกี่ยวข้องระบบออฟกริดจะประกอบไปด้วย

 • แผงโซล่าเซลล์ (Solar panels)
 • ชุดโครงสร้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
 • โซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar cell inverter )
 • แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Battery DeepCycle)
 • ขออนุญาตจากการไฟฟ้า

โซล่าเซลล์ระบบออนกริด Stand Alone System

บริการรับติดตั้งระบบออนกริด เป็นการติดตั้งที่เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้า ซึ่งหลักการทำงานของระบบนี้ จะสามารถผลิตพลังงานได้ทั้ง 2 ทาง ได้แก่ ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และ ไฟฟ้า

จากการไฟฟ้าการออกแบบของระบบออนกริดนั้น จะดูจากการใช้งานไฟฟ้าของผู้ใช้ในรอบเดือน หรือรอบปี เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบระบบที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้งาน

 • แผงโซล่าเซลล์ (Solar panels)
 • ชุดโครงสร้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
 • โซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar cell inverter )
 • แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Battery DeepCycle)
 • ขออนุญาตจากการไฟฟ้า

ระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด (Hybrid System)

ระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด (Hybrid System) ระบบนี้คือการนำเอาระบบออฟกริดและระบบออนกริดเข้ามารวมกัน โดยจะนำแบตเตอรี่มาใช้เพื่อสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และสำหรับกรณีที่เมื่อมีแสงอาทิตย์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าที่นำมาใช้งาน ระบบก็นำกระแสไฟฟ้านั้นชาร์จเข้าแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใช้งานได้ต่อไป

ระบบไฮบริดนี้มีความเสถียรมาก เนื่องจากเสมือนมีแหล่งจ่ายไฟ 3 แหล่ง (โซล่าเซลล์ + แบตเตอรี่ + ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า) คอยช่วยกันจ่ายไฟ โดยระบบไฮบริดสามารถช่วยลดภาระทางไฟฟ้าได้อีกด้วย

 • แผงโซล่าเซลล์ (Solar panels)
 • ชุดโครงสร้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
 • ซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar cell inverter )
 • แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Battery DeepCycle)
 • ขออนุญาตจากการไฟฟ้า

บริการหลังการติดตั้ง (After Sales Service)

หลังจากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นระบบไหน ระบบโซล่าเซลล์อาจจะเกิดการลดประสิทธิภาพของระบบ เช่น ผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยสาเหตุอาจจะเกิดจาก เช่น แผงโซล่าเซลล์ที่สกปรก มีฝุ่นเกาะ ความร้อนภายในสายไฟมากขึ้นจนทำให้การจ่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นทางบริษัทฯ มีบริการหลังการติดตั้งต่างๆ ดังนี้

 • ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
 • ตรวจสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
 • อื่นๆ

การขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง (Asking for permission)

การอนุญาตกับการไฟฟ้า จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด หรือไฮบริด ซึ่งเป็นระบบที่ต้องพ่วงการใช้ไฟจากไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องมีการขออนุญาตจากไฟฟ้า หรือเรียกว่า “การขอขนานไฟ”

ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • ขออนุญาต อ.1
 • ขออนุญาต พค.2
 • ขออนุญาต ขนานการไฟฟ้า
 • อื่นๆ

ให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ (Giving suggestion)

ก่อนที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นั้น ทางผู้ใช้งานควรที่จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์ก่อนที่จะติดตั้ง ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะให้คำปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์ก่อนที่จะติดตั้ง รวมทั้งการออกแบบระบบเบื้องต้น ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้งานก่อนติดตั้ง เพื่อประกอบการตัดสินใจ และหาความคุ้มค่าหลังการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

 • ให้ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์
 • ออกแบบเบื้องต้นก่อนติดตั้ง
 • ประเมินความคุ้มค่าของระบบที่ติดตั้ง
Projects

Done Projects

Products Best Sellers

Hot New Releases

Suntech Power แผงโซล่าร์เซลล์ Suntech 1000W Mono crystalline

1,245 บาท

JinKo แผงโซล่าร์เซลล์ Jinko Solar Panel แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 410 วัตต์

1,899 บาท

LONGI SOLAR แผงโซล่าร์เซลล์ LONGI SOLAR รุ่น 450วัตต์ MONO HALF CELL TIER1

1,599 บาท

Price & Plans

Pricing

Standard $ 49
 • 1 month dedicated training
 • 24/7 in touch on the phone
 • Consultation hours
 • Personal visit
 • meet & greet
Get Started
Basic $ 79
 • 1 month dedicated training
 • 24/7 in touch on the phone
 • Consultation hours
 • Personal visit
 • meet & greet
Get Started
Standard $ 109
 • 1 month dedicated training
 • 24/7 in touch on the phone
 • Consultation hours
 • Personal visit
 • meet & greet
Get Started
Professional $ 149
 • 1 month dedicated training
 • 24/7 in touch on the phone
 • Consultation hours
 • Personal visit
 • meet & greet
Get Started